Diagnoza

Diagnoza logopedyczna obejmuje:
- wywiad z opiekunem dziecka
- obserwacja (wstępna orientacyjna ocena)
- badanie artykulacji
- badanie funkcji oddechowej
- badanie funkcji połykania
- badanie sprawności aparatu artykulacyjnego
- badanie mowy
- badanie rozumienia mowy
- badanie słuchu (orientacyjne)
- badanie pamięci słuchowej
- badanie kinestezji artykulacyjnej
- badanie lateralizacji
Postawienie diagnozy logopedycznej, czyli określenie występującej wady wymowy oraz podanie wstępnego planu terapii.