Kiedy do Logopedy?

Z pomocy logopedy warto skorzystać, gdy zauważysz, że twoje dziecko:
- nawykowo oddycha przez usta (co między innymi może towarzyszyć częstym infekcjom górnych dróg oddechowych)
- wsuwa język między zęby, gdy wymawia głoski s, z, c, dz,  sz, ż, cz, dż,  t, d, n,
- dziecko ma wady zgryzu
- masz wątpliwości, czy dobrze słyszy
- dziecko unika kontaktów, wycofuje się, mówi niechętnie
- masz wątpliwości, czy rozumie wydawane przez ciebie polecenia ma siedem miesięcy i nie gaworzy
po ukończeniu 2 roku życia:
- nie mówi prostych słów
- nie naśladuje odgłosów zwierząt i otoczenia
- mówi mało i niechętnie
- nie wypowiada głosek o, u, a, e, y, p, b, m, t, d, n, l, k, ś, ć
po ukończeniu 3 roku życia:
- wsuwa język między zęby, gdy wymawia głoski ś, ź, ć, dź s, z, c, dz t, d, n, l
- pije z butelki lub ssie smoczek, kciuk
- nie wymawia głosek pojawiających się do 2 r.ż oraz głosek następnych, czyli: ą, ę, w, f ś, ź, ć, dź s, z, c, dz g, h, ń
po ukończeniu 4 roku życia:
- mowa dziecka jest niezrozumiała dla otoczenia
- nie wymawia głosek s, z, c, dz zastępując je głoskami ś, ź, ć, dź
- ma trudności z nazywaniem przedmiotów
- nie buduje prostych zdań
- ma trudności z zapamiętywanień wyrazów, zdań, wierszyków
do 5 roku życia:
- nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż
- nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby
- w wypowiedziach dziecka pojawiają się błędy gramatyczne
- dziecko przekręca trudne wyrazy
do 6 roku życia:
- nie wymawia głoski r oraz którejś z pozostałych głosek
- nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby i głoski
- nie rozróżnia liter
- nie rozumie kontekstu sytuacyjnego
pomiędzy 7 a 10 rokiem życia:
- czyta bardzo powoli, głoskując tekst
- przekręca długie wyrazy
- ma kłopot z przepisywaniem tekstu
- robi dużo błędów ortograficznych
- ma trudność z zapamiętywaniem wierszy