Oferta

Oferta Cena
Terapia wad wymowy (35 minut) 50 zł
Terapia zaburzeń mowy (45 minut) 60 zł

Terapia niepłynności mówienia (45 minut)

60 zł
Terapia seplenienia metodą miofunkcjonalną MFT 60 zł
Terapia Kinezjologiczna (45 minut) 60 zł
Terapia dysleksji, dysgrafii, dysortografii (45minut) 60 zł
Nauka czytania Metodą Krakowską (60 minut) 70 zł
Diagnoza logopedyczna-konsultacja (60 min.) 100 zł
Diagnoza logopedyczna całościowa (realizowana na kolejnych trzech spotkaniach - 180 minut) 240 zł
Diagnoza niepłynności mówienia - jąkanie (z opisem) do 240 minut (3 spotkania+1 godzina przeznaczona na ocenę filmu wideo oraz zapisu audio mowy pacjenta) 300 zł
Diagnoza kinezjologiczna 120 zł
Wystawienie pisemnej opinii 30 zł