Terapia wady rozszczepowej

Dzieci z rozszczepem podniebienia muszą być objęte terapią logopedyczną od momentu stwierdzenia wady rozwojowej, aż do okresu osiągnięcia zadowalającego stanu wymowy bądź szeroko rozumianych zdolności komunikacyjnych (w przypadku występowania takich deficytów), w tym umiejętności czytania i pisania. Terapia logopedyczna mowy rozszczepowej może trwać nawet kilkanaście lat lub dłużej, należy uwzględnić czas potrzebny na leczenie ortodontyczne oraz stan emocjonalny pacjenta. W szczególny sposób trzeba dbać o wysoką jakość opieki logopedycznej, m. in. regularność, częstość i długość spotkań.